Spolupráce v obci

 • Základní škola

- vzájemné návštěvy 1.třídy ZŠ a 2.třídy MŠ - společné hry, návštěva při vyučování

-společná účast na kulturních akcích v MŠ, v ZŠ

-beseda učitelek ZŠ a MŠ s rodiči - před zápisem do 1.tř.    do ZŠ

-návštěvy žáků ZŠ v rámci rodinné výchovy - seznámení s činnostmi MŠ

-vzájemné návštěvy žáků MŠ a ZŠ při výstavách

-účast na dětských kulturních vystoupeních v ZŠ i v MŠ

-návštěva školní družiny - hry dětí

 • Školní jídelna při ZŠ

- exkurze dětí v ŠJ

 • Logopedická poradna

- spolupráce s rodiči - informace o dítěti

 • Pedagogicko psychologická poradna Písek

-vyšetřování dětí na žádost rodičů, odklady školní docházky

 • Dětská lékařka

-potvrzení evidenčních listů dětí

-lékařské zprávy o dětech, doporučení

 • Obecní knihovna Chyšky

-návštěvy a besedy s vedoucí knihovny

 • Divadelní soubory, umělci

-zajistit vždy kvalitní vystoupení pro děti

 • Hasičský sbor Chyšky

-návštěva hasičské zbrojnice

-beseda s mladými hasiči a jejich vedoucím - poučení o bezpečnosti

-výtvarná soutěž "Požární ochrana očima dětí"

 • Soukromí podnikatelé v obci, veřejné instituce

-exkurze - obchody, pošta, pekárna, čerpací stanice, kadeřnictví, truhlářství, keramická dílna

-využití sponzorských darů

 • ZD Chyšky

-exkurze do dílen

-sponzorství pro MŠ

 • Policie ČR

- beseda se členy Policie ČR

 • Myslivecké sdružení Chyšky

- beseda se členem MS (o životě volně žijících zvířat, péče o zvěř v zimním období, ochrana přírody) 

 

 

paticka[2].jpg