Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Spolupráce v obci

Spolupráce v obci

Základní škola

 • vzájemné návštěvy 1.třídy ZŠ a 2.třídy MŠ - společné hry, návštěva při vyučování
 • společná účast na kulturních akcích v MŠ, v ZŠ
 • beseda učitelek ZŠ a MŠ s rodiči - před zápisem do 1.tř.    do ZŠ
 • návštěvy žáků ZŠ v rámci rodinné výchovy - seznámení s činnostmi MŠ
 • vzájemné návštěvy žáků MŠ a ZŠ při výstavách
 • účast na dětských kulturních vystoupeních v ZŠ i v MŠ
 • návštěva školní družiny - hry dětí

Školní jídelna při ZŠ

 • exkurze dětí v ŠJ

Logopedická poradna

 • spolupráce s rodiči - informace o dítěti

Pedagogicko-psychologická poradna Písek

 • vyšetřování dětí na žádost rodičů, odklady školní docházky

Dětská lékařka

 • potvrzení evidenčních listů dětí
 • lékařské zprávy o dětech, doporučení

Obecní knihovna Chyšky

 • návštěvy a besedy s vedoucí knihovny

Divadelní soubory, umělci

 • zajistit vždy kvalitní vystoupení pro děti

Hasičský sbor Chyšky

 • návštěva hasičské zbrojnice
 • beseda s mladými hasiči a jejich vedoucím - poučení o bezpečnosti
 • výtvarná soutěž "Požární ochrana očima dětí"

Soukromí podnikatelé v obci, veřejné instituce

 • exkurze - obchody, pošta, pekárna, čerpací stanice, kadeřnictví, truhlářství, keramická dílna
 • využití sponzorských darů

ZD Chyšky

 • exkurze do dílen
 • sponzorství pro MŠ

Policie ČR

 • beseda se členy Policie ČR

Myslivecké sdružení Chyšky

 • beseda se členem MS (o životě volně žijících zvířat, péče o zvěř v zimním období, ochrana přírody)