Stravování

Stravování zajišťuje Školní jídelna ZŠ - jídlo do MŠ dováží. Snahou ŠJ je zachovávat vhodnou skladbu jídelníčku s možností celodenního stravování nebo stravování bez odpolední svačiny, výjimečně pouze dopolední svačiny.

 V MŠ je zajištěn pitný režim v průběhu celého dne.

paticka[2].jpg