Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > GDPR

GDPR

Vážení rodiče, 25.5.2018 nabude platnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Shromažďování osobních dat v Mateřské škole Chyšky vychází jednak ze zákonných norem, jednak z vašeho výslovného souhlasu se zpracováním dat týkajících se údajů o dítěti a o zákonném zástupci.

Kdy se jedná o zákonné normy?

Jsou to veškeré podklady týkající se školní matriky, související s docházkou dítěte do mateřské školy /evidenční list, podklady pro vyšetření v PPP, správní řád/

Kdy se jedná o potřebu Vašeho výslovného souhlasu?

  • organizování mimoškolních akcí (seznamy dětí)
  • organizování soutěží (seznamy dětí)
  • informace pro SRDPŠ
  • jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy (jméno a příjmení osoby)
  • kontakt na zákonné zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělávání ve škole (e-mail, telefonní číslo)
  • kontakt na zákonné zástupce, pokud není shodný s adresou dítěte
  • souhlas se zveřejněním fotografií dětí a jejich výtvarných prací na nástěnkách, internetu, místním zpravodaji za účelem propagace mateřské školy

Podrobnější informace jsou k dispozici ke stažení (ve formátu .pdf)

Pověřenec na ochranu osobních údajů (DPO)

Svazek obcí Milevska

Husovo nám. 391
399 01 Milevsko
IČO: 65986580

Kontaktní osoba

Bc. Michaela Hrnečková

tel.: +420 602 528 913 | e-mail:  poverenec@sdruzeni-milevsko.cz