OZNÁMENÍ RODIČŮM VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI, SOUVISEJÍCÍ S PANDEMIÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 od 1. 9. 2020

 

 • od dětí se před prvním do mateřské školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti

 • dítě musí být zcela zdravé, bez příznaků respiračního  onemocnění (viz „Manuál ke stažení“)

 • nepřijímáme děti s příznaky onemocnění. V případě, že  se u dítěte projeví jakékoli příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), ihned voláme rodičům, aby si dítě neprodleně vyzvedli.

 • u dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu; bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu

 • v mateřské škole budou platit zvýšená hygienická opatření

 • s dětmi budou opakována hygienická pravidla, důraz budeme klást na jejich důsledné dodržování

 • rodič zajistí, aby dítě mělo v šatně k dispozici čistou roušku v igelitovém sáčku

 • rodič má povinnost nahlásit onemocnění nebo karanténu v rodině

 • v období COVID-19 platí pro děti zákaz nošení hraček z domova

 • před vstupem do třídy rodič zodpovídá za to, aby si dítě umylo ruce mýdlem (po dobu 20 až 30 sekund, viz „Manuál ke stažení“)

 • mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy

 

 

 

Vítejte na našich stránkách

Mateřská škola v Chyškách má dlouholetou tradici. Byla zřízena 8.3.1951 a byla umístěna v jedné místnosti budovy národní školy. V roce 1962 se provoz mateřské školy přesunul do nově otevřené Základní devítileté školy v Chyškách.

 

Nová samostatná budova Mateřské školy v Chyškách byla slavnostně otevřena 28.8.1983. Je umístěna na okraji obce v klidném prostředí s malým dopravním provozem. Je v sousedství základní školy, školní jídelny, bytovek a pěkným výhledem do kraje. Budova školy je jednopatrová. V suterénu je kotelna na tuhá paliva, tělocvična s potřebným vybavením -tělovýchovným nářadím i náčiním, která je denně využívána  k naší výchovně vzdělávací  práci,   k veřejným vystoupením  s dětmi a využívá ji i veřejnost ke cvičení žen. Je zde i pracovna pro pracovní činnosti, kde děti získávají bohaté zkušenosti. Součástí jsou i  sklady, soc.zařízení a prádelna.

 

 

V přízemí je  třída s hernou, šatnami a sociálním zařízením uzpůsobena k odpolednímu provozu, odpoledním zábavným činnostem dětí a práci kroužků. Zde je také trvale zřízena ložnice pro odpolední odpočinek dětí. V tomto podlaží je i kuchyňka, sborovna, ředitelna a byt. První patro tvoří dvě třídy s hernami, šatnami a nově rekonstruovanými sociálními zařízeními a kabinetem.

 Již při vstupu  do budovy mateřské školy pocítíte, že přicházíte do čistého, klidného a podnětného prostředí. Pěkné a vkusné zařízení tříd a heren, koutky pro hry dětí, přístupné hračky, pomůcky a materiály dětí aktivizují k nejrůznějším činnostem. Důkazem toho je výzdoba vestibulu, chodeb, šaten i tříd, kterou tvoří práce dětí. Příjemnost prostředí zvyšuje bohatá květinová výzdoba. 

Velká zahrada, přehledná s  třemi pískovišti, tělovýchovným nářadím, dostatečným množstvím sezení a koutků pro hry dětí, se skladem pro hračky pro pobyt venku a sociálním zařízením. Pravidelná péče o zahradu, sečení trávy, střih stromů a keřů a péče o růže zajišťuje pěkně upravené prostředí, které přispívá k pohybovému vyžití dětí s možností využití k nejrůznějším hrám, k pracovnímu zapojení dětí  a k dalším aktivitám i k odpočinku.

 

paticka[2].jpg