Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Provoz MŠ

Provoz MŠ

provozní doba MŠ: 6:00 - 16:00

Školní řád

(platný od 11. 12. 2020)

Denní program

Všechny činnosti dětí v průběhu celého dne jsou prováděny hravou formou : hry a spontánní činnosti, svačina, didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a individuálně, tělovýchovné chvilky, individuální péče, jazykové chvilky, smyslové hry, pobyz venku, oběd, odpočinek s četbou, odpolední svačina, odpolední zájmové činnosti dětí.

V průběhu celého dne - dodržování správné hygieny a hygienických návyků.

Co děláme

V mateřské škole  pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání, na jehož základu máme vypracován svůj Školní vzdělávací program s názvem „Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek“ včetně dílčích specificky zaměřených projektů - předplavecký výcvik "Plaváček", "Brousek pro tvůj jazýček" sleduje cvičení správné výslovnosti dětí, seznamování se základy cizího jazyka  "Angličtinka pro nejmenší", výtvarně pracovní projekt zaměřený na práci s netradičními materiály a technikami "Malí šikulové", uskutečňujeme projekt "Dětský úsměv" - správné čištění zubů a projekt Goodyear "Bezpečná školka" - bezpečnost dětí v silničním provozu. Nový projekt "Chráníme přírodu" je zaměřen na ochranu přírody a rozvoj elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí.

Pořádáme různé sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče   a děti, výlety, návštěvy divadel. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj dětí, na rozvíjení dětské tvořivosti, vynalézavosti a hravosti. 

Velký důraz klademe na úzkou spolupráci s rodiči ve veškeré  výchově a v činnostech školy. Naší snahou je, aby každý den strávený v mateřské škole byl pro děti zajímavý, lákavý a pestrý, a aby děti byly v mateřské škole spokojené a veselé. Nabízíme kvalitní péči a předškolní vzdělání všem dětem naší školy.