Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > O nás

O nás

Mateřská škola v Chyškách má dlouholetou tradici. Byla zřízena 8.3.1951 a byla umístěna v jedné místnosti budovy národní školy. V roce 1962 se provoz mateřské školy přesunul do nově otevřené Základní devítileté školy v Chyškách.

Nová samostatná budova Mateřské školy v Chyškách byla slavnostně otevřena 28.8.1983. Je umístěna na okraji obce v klidném prostředí s malým dopravním provozem. Je v sousedství základní školy, školní jídelny, bytovek a pěkným výhledem do kraje. Budova školy je jednopatrová. V suterénu je kotelna na tuhá paliva, tělocvična s potřebným vybavením -tělovýchovným nářadím i náčiním, která je denně využívána k naší výchovně vzdělávací práci, k veřejným vystoupením s dětmi a využívá ji i veřejnost ke cvičení žen. Je zde i pracovna pro pracovní činnosti, kde děti získávají bohaté zkušenosti. Součástí jsou i sklady, soc.zařízení a prádelna.

V přízemí je třída s hernou, šatnami a sociálním zařízením uzpůsobena k odpolednímu provozu, odpoledním zábavným činnostem dětí a práci kroužků. Zde je také trvale zřízena ložnice pro odpolední odpočinek dětí. V tomto podlaží je i kuchyňka, sborovna, ředitelna a byt. První patro tvoří dvě třídy s hernami, šatnami a nově rekonstruovanými sociálními zařízeními a kabinetem.

Již při vstupu do budovy mateřské školy pocítíte, že přicházíte do čistého, klidného a podnětného prostředí. Pěkné a vkusné zařízení tříd a heren, koutky pro hry dětí, přístupné hračky, pomůcky a materiály dětí aktivizují k nejrůznějším činnostem. Důkazem toho je výzdoba vestibulu, chodeb, šaten i tříd, kterou tvoří práce dětí. Příjemnost prostředí zvyšuje bohatá květinová výzdoba.

Děti na prolézačce

Velká zahrada, přehledná s třemi pískovišti, tělovýchovným nářadím, dostatečným množstvím sezení a koutků pro hry dětí, se skladem pro hračky pro pobyt venku a sociálním zařízením. Pravidelná péče o zahradu, sečení trávy, střih stromů a keřů a péče o růže zajišťuje pěkně upravené prostředí, které přispívá k pohybovému vyžití dětí s možností využití k nejrůznějším hrám, k pracovnímu zapojení dětí a k dalším aktivitám k odpočinku.