Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt „Šablony pro MŠ Chyšky“
s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003849“

 

MŠ Chyšky se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Chyšky.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Dvouletý projekt se rozběhl 1. ledna 2017.

Z tohoto projektu je financováno:

  • školní asistent – aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem
  • vzdělávání pedagogů - v rámci projektu je rovněž financováno vzdělávání pedagogů. kteří se v zájmu zvýšení kvality předškolního vzdělávání zaměří ve svém profesním rozvoji na matematickou pregramotnost, čtenářskou pregramotnost, inkluzi, specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ.
  • odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ – cílem aktivity je poskytnout rodičům prostor a informace pro včasníé rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na ZŠ.

 

 Práce školního asistenta

Setkání s rodiči - beseda s logopedkou

 

Mateřská škola Chyšky organizuje odborně zaměřená tématická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.

V dubnu proběhlo velice přínosné setkání pro rodiče na téma: Zápis do 1. třídy a připravenost dětí do základní školy s ředitelkou ZŠ Chyšky Mgr. Monikou Bardovou a učitelkami 1. stupně ZŠ Mgr. Lenkou Pešičkovou a Mgr. Jaroslavou Petákovou.

V květnu získali rodiče spoustu zajímavých informací od klinické logopedky Mgr. Jindry Kalenské při besedě na téma „Mluví Vaše dítě správně“?

Setkání s rodiči

Setkání s rodiči - zápis do první třídy

 

Rodiče i pedagogové se těší na další setkávání, které připravujeme na měsíc říjen, listopad a prosinec.

paticka[2].jpg