Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt „Šablony II pro MŠ Chyšky“
s reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011401"

 

 

 Základní informace o projektu jsou k dispozici ke stažení: Šablony II

 

 

paticka[2].jpg