Kulturní-společenské-sportovní akce

Školní rok 2019/2020
 

Co nás čeká v MŠ ve 2. pololetí?

 

 • únor

  • pohádka „Jak jel Zdravík do ZOO“
  • pohádka „Zdravík a zvířátka“
  • výukový program „Čistíme zoubky“
  • odborně zaměřená setkávání s rodiči „První pomoc“ (šablony MŠ Chyšky II)
 • březen

  • návštěva Obecní knihovny v Chyškách
  • beseda se spisovatelkou paní Vítkovou ze Sedlčan
  • návštěva Hasičské zbrojnice v Chyškách
  • požární ochrana očima dětí – malování na soutěž
  • odborně zaměřená setkávání s rodiči - schůzka s učitelkami ZŠ před zápisem do ZŠ (šablony MŠ Chyšky II)
 • duben

  • odpoledne pro mou babičku (velikonoční vyrábění)
  • projektový den v MŠ „Živá zvířátka“ (šablony MŠ Chyšky II)
  • Den Země
  • výukový program „Čistíme zoubky“
 • květen

  • zápis do MŠ
  • pohádka „O Smolíčkovi“
  • sportovní hry v MŠ
  • sportovní hry Jihočeského kraje v Milevsku
  • fotografování
  • Výlet – Zeměráj Kovářov – projektový den mimo školu (šablony MŠ Chyšky II)
 • červen

  • Den dětí
  • výlet – Čapí hnízdo
  • projektový den v MŠ – „Včelky“ (šablony MŠ Chyšky II)
  • pasování předškoláků s krejčíkem Honzou
  • slavnostní rozloučení s předškoláky na Obecním úřadě v Chyškách
  • rozloučení s předškoláky a všemi dětmi před prázdninami v MŠ

 

 

paticka[2].jpg